Konjugacija od grgutati

 • Prezent od „grgutati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja grgućem grgućem grgućem
  ti grgućeš grgućeš grgućeš
  on/ona/ono grguće grguće grguće
  mi grgućemo grgućemo grgućemo
  vi grgućete grgućete grgućete
  oni/one/ona grguću grguću grguću
 • Perfekt od „grgutati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam grgutao sam grgutala -
  ti si grgutao si grgutala -
  on/ona/ono je grgutao je grgutala je grgutalo
  mi smo grgutali smo grgutale -
  vi ste grgutali ste grgutale -
  oni/one/ona su grgutali su grgutale su grgutala