Konjugacija od grebenati

 • Prezent od „grebenati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja grebenam grebenam grebenam
  ti grebenaš grebenaš grebenaš
  on/ona/ono grebena grebena grebena
  mi grebenamo grebenamo grebenamo
  vi grebenate grebenate grebenate
  oni/one/ona grebenaju grebenaju grebenaju
 • Perfekt od „grebenati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam grebenao sam grebenala -
  ti si grebenao si grebenala -
  on/ona/ono je grebenao je grebenala je grebenalo
  mi smo grebenali smo grebenale -
  vi ste grebenali ste grebenale -
  oni/one/ona su grebenali su grebenale su grebenala