Konjugacija od favorizirati

 • Prezent od „favorizirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja favoriziram favoriziram favoriziram
  ti favoriziraš favoriziraš favoriziraš
  on/ona/ono favorizira favorizira favorizira
  mi favoriziramo favoriziramo favoriziramo
  vi favorizirate favorizirate favorizirate
  oni/one/ona favoriziraju favoriziraju favoriziraju
 • Perfekt od „favorizirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam favorizirao sam favorizirala -
  ti si favorizirao si favorizirala -
  on/ona/ono je favorizirao je favorizirala je favoriziralo
  mi smo favorizirali smo favorizirale -
  vi ste favorizirali ste favorizirale -
  oni/one/ona su favorizirali su favorizirale su favorizirala