Konjugacija od emajlirati

 • Prezent od „emajlirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja emajliram emajliram emajliram
  ti emajliraš emajliraš emajliraš
  on/ona/ono emajlira emajlira emajlira
  mi emajliramo emajliramo emajliramo
  vi emajlirate emajlirate emajlirate
  oni/one/ona emajliraju emajliraju emajliraju
 • Perfekt od „emajlirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam emajlirao sam emajlirala -
  ti si emajlirao si emajlirala -
  on/ona/ono je emajlirao je emajlirala je emajliralo
  mi smo emajlirali smo emajlirale -
  vi ste emajlirali ste emajlirale -
  oni/one/ona su emajlirali su emajlirale su emajlirala