Konjugacija od dopremiti

 • Prezent od „dopremiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja dopremim dopremim dopremim
  ti dopremiš dopremiš dopremiš
  on/ona/ono dopremi dopremi dopremi
  mi dopremimo dopremimo dopremimo
  vi dopremite dopremite dopremite
  oni/one/ona dopreme dopreme dopreme
 • Perfekt od „dopremiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam dopremio sam dopremila -
  ti si dopremio si dopremila -
  on/ona/ono je dopremio je dopremila je dopremilo
  mi smo dopremili smo dopremile -
  vi ste dopremili ste dopremile -
  oni/one/ona su dopremili su dopremile su dopremila