Konjugacija od dočarati

 • Prezent od „dočarati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja dočaram dočaram dočaram
  ti dočaraš dočaraš dočaraš
  on/ona/ono dočara dočara dočara
  mi dočaramo dočaramo dočaramo
  vi dočarate dočarate dočarate
  oni/one/ona dočaraju dočaraju dočaraju
 • Perfekt od „dočarati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam dočarao sam dočarala -
  ti si dočarao si dočarala -
  on/ona/ono je dočarao je dočarala je dočaralo
  mi smo dočarali smo dočarale -
  vi ste dočarali ste dočarale -
  oni/one/ona su dočarali su dočarale su dočarala