Konjugacija od bivati

 • Prezent od „bivati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja bivam bivam bivam
  ti bivaš bivaš bivaš
  on/ona/ono biva biva biva
  mi bivamo bivamo bivamo
  vi bivate bivate bivate
  oni/one/ona bivaju bivaju bivaju
 • Perfekt od „bivati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam bivao sam bivala -
  ti si bivao si bivala -
  on/ona/ono je bivao je bivala je bivalo
  mi smo bivali smo bivale -
  vi ste bivali ste bivale -
  oni/one/ona su bivali su bivale su bivala