Konjugacija od aranžirati

 • Prezent od „aranžirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja aranžiram aranžiram aranžiram
  ti aranžiraš aranžiraš aranžiraš
  on/ona/ono aranžira aranžira aranžira
  mi aranžiramo aranžiramo aranžiramo
  vi aranžirate aranžirate aranžirate
  oni/one/ona aranžiraju aranžiraju aranžiraju
 • Perfekt od „aranžirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam aranžirao sam aranžirala -
  ti si aranžirao si aranžirala -
  on/ona/ono je aranžirao je aranžirala je aranžiralo
  mi smo aranžirali smo aranžirale -
  vi ste aranžirali ste aranžirale -
  oni/one/ona su aranžirali su aranžirale su aranžirala