Konjugacija od žeti

 • Prezent od „žeti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja žanjem žanjem žanjem
  ti žanješ žanješ žanješ
  on/ona/ono žanje žanje žanje
  mi žanjemo žanjemo žanjemo
  vi žanjete žanjete žanjete
  oni/one/ona žanju žanju žanju
 • Perfekt od „žeti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam žeo sam žela -
  ti si žeo si žela -
  on/ona/ono je žeo je žela je želo
  mi smo želi smo žele -
  vi ste želi ste žele -
  oni/one/ona su želi su žele su žela