Konjugacija od štrebati

 • Prezent od „štrebati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja štrebam štrebam štrebam
  ti štrebaš štrebaš štrebaš
  on/ona/ono štreba štreba štreba
  mi štrebamo štrebamo štrebamo
  vi štrebate štrebate štrebate
  oni/one/ona štrebaju štrebaju štrebaju
 • Perfekt od „štrebati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam štrebao sam štrebala -
  ti si štrebao si štrebala -
  on/ona/ono je štrebao je štrebala je štrebalo
  mi smo štrebali smo štrebale -
  vi ste štrebali ste štrebale -
  oni/one/ona su štrebali su štrebale su štrebala