Konjugacija od šikljati

 • Prezent od „šikljati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja šikljam šikljam šikljam
  ti šikljaš šikljaš šikljaš
  on/ona/ono šiklja šiklja šiklja
  mi šikljamo šikljamo šikljamo
  vi šikljate šikljate šikljate
  oni/one/ona šikljaju šikljaju šikljaju
 • Perfekt od „šikljati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam šikljao sam šikljala -
  ti si šikljao si šikljala -
  on/ona/ono je šikljao je šikljala je šikljalo
  mi smo šikljali smo šikljale -
  vi ste šikljali ste šikljale -
  oni/one/ona su šikljali su šikljale su šikljala