Konjugacija od čistiti

 • Prezent od „čistiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja čistim čistim čistim
  ti čistiš čistiš čistiš
  on/ona/ono čisti čisti čisti
  mi čistimo čistimo čistimo
  vi čistite čistite čistite
  oni/one/ona čiste čiste čiste
 • Perfekt od „čistiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam čistio sam čistila -
  ti si čistio si čistila -
  on/ona/ono je čistio je čistila je čistilo
  mi smo čistili smo čistile -
  vi ste čistili ste čistile -
  oni/one/ona su čistili su čistile su čistila